Disky pro zálohování jsou dostupné buď pomocí protokolu SFTP nebo FTPS. Na své VPS je můžete připojit například pomocí curlftpfs nebo sshfs.

sshfs

Pokud máte nainstalovaný balíček sshfs, disk si připojíte pomocí následujícího příkazu:

sshfs login@bn1.virt.io:/ /mountpoint

Kde login je login pro zálohování (odlišný od přihlašovacích údajů k administračnímu rozhraní), který naleznete v administračním rozhraní, a mountpoint je předem vytvořený prázdný adresář. Program se vás poté zeptá na heslo a disk připojí. V tom okamžiku s ním můžete začít pracovat a ukládat si do adresáře, kam jste si disk připojili, data. Po dokončení zálohování můžete disk odpojit pomocí příkazu

fusermount -uz /mountpoint

Doporučujeme disk po odzálohování odpojovat.

Přihlašování pomocí klíče

Pro automatické zálohování se může hodit možnost připojit disk bez nutnosti zadávat heslo. Toho lze snadno docílit pomocí klíčů. Na své VPS si vygenerujete pár klíčů pomocí příkazu ssh-keygen. Nebudete-li nic měnit a vše jen potvrzovat enterem, klíče se vám vygenerují jako soubory $HOME/.ssh/id_rsa a $HOME/.ssh/id_rsa.pub. Na zálohovací disk potom zkoupírujete do adresáře .ssh soubor id_rsa.pub pod názvem authorized_keys. Celé to bude vypadat zhruba takto:

$ ssh-keygen 
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key ($HOME/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in $HOME/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in $HOME/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
68:d7:38:e3:16:ed:01:69:4c:be:db:b6:66:80:06:03 user@vps

$ cp $HOME/.ssh/id_rsa.pub /mountpoint/.ssh/authorized_keys

Pokud jste nezadali při generování klíče žádné heslo, budete moci od tohoto okamžiku připojit disk bez zadávání hesla a po ověření, že vše funguje jak má, si můžete přihlašování heslem deaktivovat v administračním rozhraní.

curlftpfs

Pokud máte nainstalovaný balíček curlftpfs, disk si můžete připojit i pomocí následujícího přikazu:

curlftpfs -o ssl login:heslo@bn1.virt.io:/ /mountpoint

Kde login je login pro zálohování (odlišný od přihlašovacích údajů k administračnímu rozhraní), který najdete v administračním rozhraní, mountpoint je předem vytvořený prázdný adresář a heslo je heslo, které jste si nastavili v administračním rozhraní. Jakmile program úspěšně proběhne, můžete začít s diskem pracovat a ukládat si do adresáře, kam jste si disk připojili, data. Po dokončení zálohování můžete disk odpojit pomocí příkazu

fusermount -uz /mountpoint

Doporučujeme disk po odzálohování odpojovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>