Jak připojit zálohovací disk

Disky pro zálohování jsou dostupné buď pomocí protokolu SFTP nebo FTPS. Na své VPS je můžete připojit například pomocí curlftpfs nebo sshfs. sshfs Pokud máte nainstalovaný balíček sshfs, disk si připojíte pomocí následujícího příkazu: sshfs login@bn1.virt.io:/ /mountpoint Kde login je login pro zálohování (odlišný od přihlašovacích údajů k administračnímu rozhraní), který naleznete v administračním rozhraní, […]

Read More